Szkolenia

Szkolenia tworzone są z myślą o osobach długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach w wieku 30 - 50 lat z rejonu wielkopolski.

Kwalifikacje Zawodowe

Opierając się o badania "Barometr zawodów" szkolenia będą miały na celu wykwalifikowanie uczestników w zawodach które są wskazane jako deficytowe w województwie, lub powiecie z którego pochodzą uczestnicy szkolenia.

Rodzaje kursów:

Poznań, 11.01.2019r.

ROZEZNANIE RYNKU – SALE NA WSPARCIE INDYWIDULANE JAROCIN

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych na wynajem sal w Jarocinie na wsparcie indywidualne i grupowe realizowane w ramach projektu „Zdobądź zawód i pracę”.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym i dokonanie wyceny usługi.
Ofertę należy przesłać do dnia 18.01.2019 r. do godziny 12.00.

Poznań, 15.01.2019r.

ROZEZNANIE RYNKU – PSYCHOLOG

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych na realizację poradnictwa psychologicznego dla 120 uczestników projektu „Zdobądź zawód i pracę”.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym i dokonanie wyceny usługi.
Ofertę należy przesłać do dnia 22.01.2019 r. do godziny 16.00.

Poznań, 13.02.2019r.

ROZEZNANIE RYNKU – EGZAMIN

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje językowe.”.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym i dokonanie wyceny usługi.
Ofertę należy przesłać do dnia 20.02.2019 r. do godziny 16.00.

Poznań 18.02.2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU – SZKOLENIE Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia z kompetencji kluczowych - kompetencje społeczne.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym i dokonanie wyceny usługi.
Ofertę należy przesłać do dnia 25.02.2019 r. do godziny 16.00.